تاسیس سال 1383afarinlaw.com
دعاوی ملکی

دعاوی ملکی

وکیل مشاوره ملکی , وکیل ملکی تهران , دعاوی ملکی

- طرح و دفاع از كليه دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع يد
- تخليه يد
- رفع تصرف عدواني
- رفع ممانعت از حق
- رفع مزاحمت
- الزام تنظيم سند رسمي
- الزام به فك رهن
- الزام به اخذ پايان كار
- الزام به اخذ صورت مجلس تفكيكي
- ابطال سند
- ابطال قرارداد
- فسخ قرارداد
- كليه دعاوي راجع به موقوفات عام وخاص
- اخذ و مطالبه اجور معوقه
- اخذ و مطالبه اجرت المثل
- تعديل (به روز كردن )اجاره بها
- مطالبه سر قفلي وحق كسب و پيشه وتجارت
- تخليه اماكن تجاري مشمول قانون سال 1356
- تخليه اماكن تجاري و مسكوني مشمول قانون سال1376
- تخليه اماكن مسكوني مشمول قانون سال 1362
- تجويز انتقال منافع
- اخذ به شفه - مطالبه ثمن
- الزام به تحويل مبيع
- مطالبه سهم الارث
- اخذ دستور فروش ملك مشاع(تقسيم قيمت ملك مشاعي)
- مطالبه وجه اسناد تجاري (سفته، چك، قبض انبار، برات)
- تنفيذ  وصيت نامه
- اصلاح ويا تغيير شناسنامه(تغيير نام، تغيير سن و...)
- نصب وعزل قيم
- عزل ولي قهري
- طرح دعواي حجر

و سایر دعاوی و مسایل حقوقیکلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقي بین المللی دادآفرين عدل می باشد . استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است.
www.afarinlaw.com
Top